རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡག་པོ་ཡིག་གཟུགས།

A
70
ལུག་ཚང་དཔལ་ཡོན།
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡག་པོ་ཡིག་གཟུགས།

ཚད་གཞི།: རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན།

སྤེལ་དུས།: 2008

རིགས།: སྲོལ་རྒྱུན་དབུ་ཅན།

བསྲེས་སྒྲིག: སྤྱོད་རུང་།

སྤྱོད་ཡུལ།: ཡོངས་ཁྱབ། པར་སྐྲུན།

ཇུས་བཀོད་པ།: Sarba Mangalam!

ཕབ་ལེན།
ཡིག་གཟུགས་རིགས་འདྲ།: