ཇོ་མོ་གླང་མ་ཁ་བྱང་ཞོལ་མ།

A
70
ལུག་ཚང་དཔལ་ཡོན།
ཇོ་མོ་གླང་མ་ཁ་བྱང་ཞོལ་མ།

ཚད་གཞི།: རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན།

སྤེལ་དུས།: 2013

རིགས།: བྱེད་ནུས་ཅན།

བསྲེས་སྒྲིག: སྤྱོད་རུང་།

སྤྱོད་ཡུལ།: ཁ་བྱང་། རྒྱབ་ལྗོངས་ཇུས་བཀོད།

ཇུས་བཀོད་པ།: Copyright (c) 2013 CTRC

ཕབ་ལེན།
ཡིག་གཟུགས་རིགས་འདྲ།: