གངས་སྤྱན་འབྲུ་ཚ་ཡིག་གཟུགས།

A
70
ལུག་ཚང་དཔལ་ཡོན།
གངས་སྤྱན་འབྲུ་ཚ་ཡིག་གཟུགས།

ཚད་གཞི།: རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན།

སྤེལ་དུས།: ༢༠༡༣

རིགས།: སྲོལ་རྒྱུན་དབུ་མེད།

བསྲེས་སྒྲིག: སྤྱོད་རུང་།

སྤྱོད་ཡུལ།: ཇུས་བཀོད།

ཇུས་བཀོད་པ།: བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།

ཕབ་ལེན།
ཡིག་གཟུགས་རིགས་འདྲ།: