རེ་འབོད་དབུ་ཅན་རྣོ་གཟུགས།

A
70
ལུག་ཚང་དཔལ་ཡོན།
རེ་འབོད་དབུ་ཅན་རྣོ་གཟུགས།

ཚད་གཞི།: Unicode

སྤེལ་དུས།: 2022

རིགས།: སྲོལ་རྒྱུན་དབུ་ཅན།

བསྲེས་སྒྲིག:

སྤྱོད་ཡུལ།: སྒྱུ་རྩལ་ཇུས་བཀོད།

ཇུས་བཀོད་པ།: མི་སྒེར།

ཕབ་ལེན།
ཡིག་གཟུགས་རིགས་འདྲ།: