ཇོ་མོ་གླང་མ་དབུ་ཅན་གསར་ཆེན།

A
70
ལུག་ཚང་དཔལ་ཡོན།
ཇོ་མོ་གླང་མ་དབུ་ཅན་གསར་ཆེན།

ཚད་གཞི།: རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན།

སྤེལ་དུས།: 2013

རིགས།: སྲོལ་རྒྱུན་དབུ་ཅན།

བསྲེས་སྒྲིག: སྤྱོད་རུང་།

སྤྱོད་ཡུལ།: ཁ་བྱང་། ཁྱབ་སྒྲགས། ཇུས་བཀོད།

ཇུས་བཀོད་པ།: Copyright (c) 2013 CTRC

ཕབ་ལེན།
ཡིག་གཟུགས་རིགས་འདྲ།: